Om Tefax
Belægning
Beplantning
Pleje og vedligehold
Kloakservice
Projekter
Kontakt

Pilerensningsanlæg

I et pileanlæg fordampes spildevandet. Det vil sige, at der hverken udledes eller nedsives vand fra anlægget. Pileanlæg etableres i et hul, der fores med en tæt membran (plastikdug), fyldes med jord og plantes til med piletræer.

Inden pilerensningsanlæget skal spildevandet passere en bundfældningstank. 

I den periode træerne ikke har blade er fordampningen mindre, så vandet samles op i anlægget indtil den følgende vækstsæson. 

Særlige forhold
For pileanlæg gør følgende forhold sig gældende: pileanlæg lever op til alle renseklasser (O, SO, OP, SOP).
 

VI TILBYDER BLA.

REFERENCER

KLOAKSERVICE

KONTAKT

Tefax v. Jesper Bjerrisgaard
Bøgeskovvej 19
DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 95 77 77
Mail: tefax@tefax.dk
TEFAX APS - BØGESKOVVEJ 19 - DK-7000 FREDERICIA - TLF.75 95 77 77 - EMAIL. TEFAX@TEFAX.DK - WEBBUREAU PRIKMIG.NU