Om Tefax
Belægning
Beplantning
Pleje og vedligehold
Kloakservice
Projekter
Kontakt

Nedsivningsanlæg

I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene. Jorden binder en stor del af spildevandets indhold af forurenende stoffer. De resternede stoffer nedbrydes af mikroorganismerne.

Det er muligt at etablere store minirensningsanlæg for flere huse, hvorved omkostningen reduceres.

Nedsivningsanlægget er i flere dele. Først skal spildevandet passere en bundfældningstank, derefter fordeles vandet jævnt i nedsivningsanlægget. Fordelingen sker enten via gravidition eller pumpning.

Selve nedsivningsanlægget opbygges af en række sivedræn, der graves ned i ca. 60 cm dybde. 

For nedsivningsanlæg gælder følgende: 
Nedsivning lever op til alle renseklasser (O, SO, OP, SOP). 

Ikke alle jordtyper er egnet til nedsivning. 

 

VI TILBYDER BLA.

REFERENCER

KLOAKSERVICE

KONTAKT

Tefax v. Jesper Bjerrisgaard
Bøgeskovvej 19
DK-7000 Fredericia
Tlf. 75 95 77 77
Mail: tefax@tefax.dk
TEFAX APS - BØGESKOVVEJ 19 - DK-7000 FREDERICIA - TLF.75 95 77 77 - EMAIL. TEFAX@TEFAX.DK - WEBBUREAU PRIKMIG.NU